Chúc Mừng Lâm Bích 40

Trang Chủ arrow Tâm Tình arrow Ông Nội
Đường Hy Vọng

 Lời Nói Đầu

Cha đã đi một quãng đường,
hân hoan có, gian khổ có,

nhưng luôn luôn tràn trào hy vọng,
vì có Chúa và Mẹ Maria bên cha.

Nếu Chúa cho chọn lại,
Cha không chọn đường nào khác.
Cha đã hạnh phúc và vui tươi,
vì cha đã hy vọng vào Chúa,
và cha chỉ biết yêu thương.

Hôm nay Chúa cho cha,
những giây phút thân mật bên Chúa,
Cha khởi sự ghi lại cho con,
như cha mong ước từ lâu,
những tâm tình khiêm tốn,
kinh nghiệm sống của cha.

Đây là tâm sự của một người cha,
Cha không nói gì mới mẻ với con,
Cha chỉ nhắc lại những lời nhắn nhủ,
thắm thiết và chí tình,
đã biết bao lần nhẹ nhàng,
đổ vào tai con, vào tim con,
giữa những náo động của trần thế,
con hãy bình tĩnh,
suy nghĩ đôi lời thâm tình của cha.

Mong những tư tưởng đơn thành này
tỏa ánh sáng và an hòa,
biến con nên hồn tông đồ,
hồn cầu nguyện, hồn yêu mến,
Ân sủng và bình an Chúa
ở với con trên đường hy vọng.


Ngày Tiêu đề của bài Tác giả Xem
27/10/2010 Kinh Xin Ơn Lieu Tran 1877
16/09/2009 Video Sống Phút Hiện Tại admin 1335
11/01/2007 Đường Hy Vọng > Con Có Một Tổ Quốc admin 1405
05/12/2006 Đường Hy Vọng > Ra Đi admin 1303
05/12/2006 Đường Hy Vọng > Bổn Phận admin 1267
11/12/2006 Đường Hy Vọng > Bền Chí admin 1257
11/12/2006 Đường Hy Vọng > Tiếng Gọi admin 1182
11/12/2006 Đường Hy Vọng > Sống Nội Tâm admin 1213
12/12/2006 Đường Hy Vọng > Quả Tim admin 1181
11/12/2006 Đường Hy Vọng > Siêu Nhiên admin 1184
11/12/2006 Đường Hy Vọng > Cầu Nguyện admin 1341
12/12/2006 Đường Hy Vọng > Hy Sinh admin 1191
12/12/2006 Đưòng Hy Vọng > Chí Khí admin 1482
12/12/2006 Đường Hy Vọng > Chúa Hiện Diện admin 1196
12/12/2006 Đường Hy Vọng > Hội Thánh admin 1401
12/12/2006 Đường Hy Vọng > Đức Tin admin 1225
12/12/2006 Đường Hy Vọng > Tông Đồ admin 1166
12/12/2006 Đường Hy Vọng > Thánh Lễ admin 1245
14/12/2006 Đường Hy Vọng > Vâng Phục admin 1235
14/12/2006 Đường Hy Vọng > Thanh Bần admin 1184
14/12/2006 Đường Hy Vọng > Trong Trắng admin 1400
14/12/2006 Đường Hy Vọng > Gia Đình admin 1173
14/12/2006 Đường Hy Vọng > Khiêm Nhượng admin 1188
14/12/2006 Đường Hy Vọng > Cẩn Mật admin 1145
14/12/2006 Đường Hy Vọng > Vui Tươi admin 1161
14/12/2006 Đường Hy Vọng > Khôn Ngoan admin 1156
14/12/2006 Đường Hy Vọng > Học admin 1169
14/12/2006 Đường Hy Vọng > Phát Triển admin 1275
14/12/2006 Đường Hy Vọng > Dấn Thân admin 1131
14/12/2006 Đường Hy Vọng > Canh Tân admin 1164
14/12/2006 Đường Hy Vọng > Cuộc Sống Mới admin 1299
14/12/2006 Đường Hy Vọng > Gian Khổ admin 1323
© 2017 Gia Đình Lâm Bích
ldtran@lambich.net