Chúc Mừng Lâm Bích 40

Trang Chủ arrow Tâm Tình arrow Ông Nội
Đường Hy Vọng

 Lời Nói Đầu

Cha đã đi một quãng đường,
hân hoan có, gian khổ có,

nhưng luôn luôn tràn trào hy vọng,
vì có Chúa và Mẹ Maria bên cha.

Nếu Chúa cho chọn lại,
Cha không chọn đường nào khác.
Cha đã hạnh phúc và vui tươi,
vì cha đã hy vọng vào Chúa,
và cha chỉ biết yêu thương.

Hôm nay Chúa cho cha,
những giây phút thân mật bên Chúa,
Cha khởi sự ghi lại cho con,
như cha mong ước từ lâu,
những tâm tình khiêm tốn,
kinh nghiệm sống của cha.

Đây là tâm sự của một người cha,
Cha không nói gì mới mẻ với con,
Cha chỉ nhắc lại những lời nhắn nhủ,
thắm thiết và chí tình,
đã biết bao lần nhẹ nhàng,
đổ vào tai con, vào tim con,
giữa những náo động của trần thế,
con hãy bình tĩnh,
suy nghĩ đôi lời thâm tình của cha.

Mong những tư tưởng đơn thành này
tỏa ánh sáng và an hòa,
biến con nên hồn tông đồ,
hồn cầu nguyện, hồn yêu mến,
Ân sủng và bình an Chúa
ở với con trên đường hy vọng.


Ngày Tiêu đề của bài Tác giả Xem
27/10/2010 Kinh Xin Ơn Lieu Tran 1921
16/09/2009 Video Sống Phút Hiện Tại admin 1349
11/01/2007 Đường Hy Vọng > Con Có Một Tổ Quốc admin 1414
05/12/2006 Đường Hy Vọng > Ra Đi admin 1317
05/12/2006 Đường Hy Vọng > Bổn Phận admin 1277
11/12/2006 Đường Hy Vọng > Bền Chí admin 1266
11/12/2006 Đường Hy Vọng > Tiếng Gọi admin 1192
11/12/2006 Đường Hy Vọng > Sống Nội Tâm admin 1220
12/12/2006 Đường Hy Vọng > Quả Tim admin 1187
11/12/2006 Đường Hy Vọng > Siêu Nhiên admin 1191
11/12/2006 Đường Hy Vọng > Cầu Nguyện admin 1349
12/12/2006 Đường Hy Vọng > Hy Sinh admin 1199
12/12/2006 Đưòng Hy Vọng > Chí Khí admin 1508
12/12/2006 Đường Hy Vọng > Chúa Hiện Diện admin 1205
12/12/2006 Đường Hy Vọng > Hội Thánh admin 1427
12/12/2006 Đường Hy Vọng > Đức Tin admin 1235
12/12/2006 Đường Hy Vọng > Tông Đồ admin 1178
12/12/2006 Đường Hy Vọng > Thánh Lễ admin 1253
14/12/2006 Đường Hy Vọng > Vâng Phục admin 1243
14/12/2006 Đường Hy Vọng > Thanh Bần admin 1200
14/12/2006 Đường Hy Vọng > Trong Trắng admin 1433
14/12/2006 Đường Hy Vọng > Gia Đình admin 1184
14/12/2006 Đường Hy Vọng > Khiêm Nhượng admin 1196
14/12/2006 Đường Hy Vọng > Cẩn Mật admin 1152
14/12/2006 Đường Hy Vọng > Vui Tươi admin 1167
14/12/2006 Đường Hy Vọng > Khôn Ngoan admin 1162
14/12/2006 Đường Hy Vọng > Học admin 1177
14/12/2006 Đường Hy Vọng > Phát Triển admin 1283
14/12/2006 Đường Hy Vọng > Dấn Thân admin 1137
14/12/2006 Đường Hy Vọng > Canh Tân admin 1172
14/12/2006 Đường Hy Vọng > Cuộc Sống Mới admin 1308
14/12/2006 Đường Hy Vọng > Gian Khổ admin 1332
© 2017 Gia Đình Lâm Bích
ldtran@lambich.net