Chúc Mừng Lâm Bích 40


Trang Chủ
Lớp Đi Gieo 1 PDF In E-mail
Người viết: admin   
27/11/2006

ĐI GIEO I Niên Khóa : 1971-1972

1. Lm. Nguyễn Đình Phiên, Phan Rang 2. Lm. Nguyễn Văn Sơn, USA 3. Lm. Nguyễn Văn Dậu,  USA 4. Lm. Trần Đoàn, USA 5. LM. Nguyễn Kim Phú, USA 6. LM. Võ Cao Long, USA 7. Nguyễn Đình Thăng - Nha Trang 8. Nguyễn Văn Tình - Nha Trang 9. Nguyễn Ngọc Sơn - Nha Trang 10. Mai Lên - Nha Trang 11. Đỗ Quang Phước - Nha Trang 12. Nguyễn Văn Lượng - Đồng Nai 13. Hồ Quang Thông - Đồng Nai 14. Trần Ngọc Châu - Đồng Nai 15. Lê Thanh Nhơn - Phan Rang 16. Đinh Quang Hùng - Phan Thiết 17. Nguyễn Ngọc Bảo - Phan Thiết 18. Hồ Hữu Đức - Bình Tuy 19. Đoàn Trung Chính - Sài Gòn 20. Trần Cầu 21. Trần Văn Lương - Canada 22. Nguyễn Văn Hoàng - Bình Dương 23. Nguyễn Văn Hiến - USA

Lớp Đi Gieo 1

Cập nhật ( 08/12/2006 )
 
Tiếp >
© 2018 Gia Đình Lâm Bích
ldtran@lambich.net