Chúc Mừng Lâm Bích 40

Trang Chủ arrow Tâm Tình
Trang Tâm Tình PDF In E-mail
Người viết: admin   
01/12/2006
Góp vào hành trang Anh Em sống theo lý tưởng, Gia Đình Lâm Bích xin giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu của Ông Nội, ĐHY FX.Nguyễn Văn Thuận, Bố Lm Giám đốc JMT. Nguyễn Thế Thoại, Ma Lm Giám đốc Jos. Nguyễn Quang Thạnh, Các Anh Em Lm Phêrô Hồ Văn Hưởng ( Hương văn ), Lm Jos. Trần Kim Thiện, Lm Phanxicô Nguyễn Đức Quang, Lm JBM  Trần Anh Thư ( Phương Anh ), Nhạc sĩ PM.Cao Huy Hoàng, Nhạc sĩ Jos. Nguyễn Văn Nam, Soliste FX. Nguyễn Hoàng Nam và Thi sĩ Tường Giao.
Cập nhật ( 07/12/2006 )
 
© 2018 Gia Đình Lâm Bích
ldtran@lambich.net